bijar
سایت در تاریخ یکشنبه, 03 شهریور 1398به روز رسانی شد
خبرها

گرم نگه داشتن بدن در سفر

گرم نگه داشتن بدن در سفر

در دو فصل انتهایی سال، یعنی پاییز و زمستان دمای هوا کاهش می یابد و در نتیجه گرم نگه داشتن بدن در سفر برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات ضروری و واجب است.