آخرین خبرهابا توجه به راه اندازی سایت جدید ، به آدرس virgoolmag.ir فیلم ها و سریال ها و نرم افزارها به این سایت منتقل خواهد شد و هیچ گونه فیلم ، سریالی یا نرم افزاری منتشر نخواهد شد. زمان رونمایی سایت به زودی اعلام خواهد شد. با توجه امکانات جدید سایت فوق انتقال کاربران سایت مقدور نبوده و کاربران باید دوباره در سایت ویرگول مگ عضو شوند.
لازم به ذکر است بعضی از ساعات به دلیل جا به جایی فایل و مطالب سایت ، سایت در دسترس نخواهد بود

ویرگول مگ 

مجله اینترنتی و سبک زندگی

bijaronline.com bijaronline.com